Αφροί Πολυουρεθάνης

Πληροφορίες

Follow us on facebook

Αφρός πολυουρεθάνης χειρός MENTOR 300ml

4368

Νέο

Αφρός Πολυουρεθάνης χειρός κανονικής διόγκωσης

Περισσότερες λεπτομέρειες

Άμεση παράδοση/παραλαβή σε 1-3 ημέρες

Δεν υπάρχουν πόντοι για αυτό το προϊόν.


3,65 € (με Φ.Π.Α)

Χαρακτηριστικά

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ TEM

Άλλες πληροφορίες

Περιγραφή

Αφρός πολυουρεθάνης χειρός MENTOR 300ml

  • Διογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού MENTOR
  • Μονώνει, σφραγίζει, κολλάει, ηχομονώνει
  • Ιδανικός για τη σφράγιση κουφωμάτων
  • Γεμίζει οπές – αρμούς
  • Δε συρρικνώνεται
  • Βάφεται ​
  • Πάντα τοποθετείτε το προϊόν στα ράφια κατακόρυφα

Οδηγίες χρήσης:

Πριν την εφαρμογή απαιτείται ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών από σκόνες, σαθρά, ακαθαρσίες και διαλυτικά.

Θερμοκρασία εφαρμογής: μεταξύ +5°C και +25°C

Απόδοση σε ελεύθερη διόγκωση: >40lt

Δεν κολλάει μετά από 5 λεπτά

Κόβεται μετά από 30 λεπτά

Πολύ καλή πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός πολυαιθυλενίου, σιλικόνης, τεφλόν, λιπών και ελαίων

Διάρκεια ζωής: Στην αρχική, κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C, 12 μήνες.

Κύριος συντελεστής σκλήρυνσης του αφρού είναι η υγρασία.

Συσκευασία: 300ml

Κατασκευαστής: Mentor

Δείτε επίσης:

ΑΦΡΌΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΆΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΎ.

ΑΦΡΌΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΆΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΎ ΧΑΜΗΛΉΣ ΔΙΌΓΚΩΣΗΣ.

Αφρός πολυουρεθάνης χειρός

ΑΦΡΌΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΆΝΗΣ ΧΕΙΡΌΣ ΧΑΜΗΛΉΣ ΔΙΌΓΚΩΣΗΣ.

Χρήσιμες οδηγίες 

Ανακινήστε πολλές φορές το δοχείο πριν τη χρήση.

Κατά τη χρήση να φοράτε πάντα γάντια εργασίας και μάσκα. 

Όσο ο αφρός πολυουρεθάνης είναι φρέσκος καθαρίζει με ασετόν.

Όταν στεγνώσει μπορεί να κοπεί με μαχαίρι ή φαλτσέτα 

Κίνδυνος:

H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H229: Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. H222: Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμμα. H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H362: Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα. H334: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P251: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμα και μετά τη χρήση. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  P302+352: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι. P304 + P340: Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P305+351+338: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής αν φοράτε και αν μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P362: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. P377: Διαρροή φλεγόμενου αερίου: Μην τη σβήσετε, εκτός εάν μπορείτε να σταματήσετε τη διαρροή χωρίς κίνδυνο. P410+412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50oC. EUH204: Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. EUH208: Περιέχει 4,4-μεθυλενοδιφαίνυλο διϊσοκυανικό, ισομερή και ομόλογα. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

            

Κριτικές

No customer comments for the moment.

Γράψτε μια κριτική

Αφρός πολυουρεθάνης χειρός MENTOR 300ml

Αφρός πολυουρεθάνης χειρός MENTOR 300ml

Αφρός Πολυουρεθάνης χειρός κανονικής διόγκωσης

Γράψτε μια κριτική

Πελάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν, αγόρασαν επίσης:

5 άλλα προϊόντα στην ίδια κατηγορία: