Φίλτρα Νερού

Τα φίλτρα νερού είναι απαραίτητα για τον καθαρισμό του νερού από σωματίδια, αιωρήματα, οσμές. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται φίλτρα βρύσης, φίλτρα νερού άνω πάγκου, φίλτρα νερού κάτω πάγκου, φίλτρα νερού κεντρικής παροχής, ειδικά φίλτρα νερού όπως φίλτρα νερού πλυντηρίου, φίλτρα νερού ψυγείου κ.λπ. και τα ανταλλακτικά τους.

Φίλτρα Νερού  Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

Υποκατηγορίες

 • Φίλτρα νερού...

  Τα φίλτρα νερού βρύσης είναι φίλτρα που τοποθετούνται επάνω στη βρύση για να φιλτράρουν το νερό από σωματίδια και οσμές. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται φίλτρα απλά για να προεκτείνουν και να ρυθμίζουν τη ροή του νερού της μπαταρίας, φίλτρα με δυνατότητα καθαρισμού του νερού ώστε να προσφέρουν ένα υγιεινό και καθαρό νερό πριν την κατανάλωση και τα ανταλλακτικά τους.

 • Φίλτρα Νερού Άνω...

  Τα φίλτρα νερού άνω πάγκου τοποθετούνται στο πάνω μέρος του πάγκου της κουζίνας, συνδέονται σε κανονικές ή θερμομεικτικές βρύσες και διαθέτουν βρυσάκι. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται οι συσκευές και τα ανταλλακτικά τους φίλτρα.

 • Φίλτρα Νερού Κάτω...

  Τα φίλτρα νερού κάτω πάγκου τοποθετούνται στο κάτω μέρος του πάγκου της κουζίνας, χρησιμοποιούνται για την προφίλτρανση του νερού από αιωρήματα και μικροσωματίδια. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται οι συσκευές, τα ανταλλακτικά τους και τα ανταλλακτικά τους φίλτρα.

 • Φίλτρα Νερού Κεντρικής...

  Τα φίλτρα νερού κεντρικής παροχής τοποθετούνται στα ρολόγια του νερού, χρησιμοποιούνται για το φιλτράρισμα του νερού από αιωρήματα και μικροσωματίδια. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται οι συσκευές, τα ανταλλακτικά τους και τα ανταλλακτικά τους φίλτρα.

 • Ειδικά Φίλτρα Νερού

  Τα ειδικά φίλτρα νερού είναι κατάλληλα για το φιλτράρισμα του νερού σε ειδικές περιπτώσεις. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται φίλτρα νερού πλυντηρίου, φίλτρα νερού ψυγείου κ.λπ. και τα ανταλλακτικά τους.