Ποντικοφάρμακα-Απωθητικά

Πληροφορίες

Follow us on facebook

Νέο

Ποντικοφάρμακο σε κηρώδεις κύβους 120γρ Rat-Billen Wax Block New FOTOPHARM

80

Νέο

FOTOPHARM Rat-Billen Wax Block New Ετοιμόχρηστο τρωκτικοκτόνο(βιοκτόνο) δόλωμα σε κηρώδεις κύβους(RB)

Περισσότερες λεπτομέρειες

Άμεση παραλαβή/παράδοση 1 έως 3 ημέρες

Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!

Δεν υπάρχουν πόντοι για αυτό το προϊόν.


4,40 € (με Φ.Π.Α)

Χαρακτηριστικά

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ

Άλλες πληροφορίες

Περιγραφή

Το ετοιμόχρηστο τρωκτικοκτόνο δόλωμα χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των οικιακών ποντικών και των καφέ αρουραίων σε εσωτερικούς χώρους και των καφέ αρουραίων σε εξωτερικούς χώρους(περιμετρικά των κτιρίων). 

Το Rat-Billen Wax Block New είναι ένα αντιπηκτικό ετοιμόχρηστο τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε κηρώδεις κύβους που χρησιμοποιείται στην καταπολέμηση των νεαρών έως ενήλικων σταδίων ανάπτυξης των οικιακών ποντικών(Mus musculus) και των καφέ αρουραίων(Rattus norvegicus) σε εσωτερικούς χώρους και των καφέ αρουραίων(Rattus norvegicus) σε εξωτερικούς(περιμετρικά των κτιρίων).

Οδηγίες χρήσης

Γενικές οδηγίες: 

Πριν το χρησιμοποιήσετε διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν. Πριν από τη χρήση τρωκτικοκτόνων προϊόντων θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισης(π.χ. παγίδες). Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά(π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο μην καθαρίσετε το μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών(π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια κ.λπ.). Όπου είναι δυνατό οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές. Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι. Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά. Μην τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποχέτευσης όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με νερό. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του. Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος και τους δολωματικούς σταθμούς μετά τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης. 

Ειδικές οδηγίες χρήσης κατά των ποντικών σε εσωτερικούς χώρους:

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον ανά 2-3 ημέρες αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται αν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο. 

Ειδικές οδηγίες χρήσης κατά των αρουραίων σε εσωτερικούς χώρους: 

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται 5-7 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται αν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο. 

Ειδικές οδηγίες χρήσης κατά των αρουραίων περιμετρικά των κτιρίων:

Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν. Αντικαθιστάτε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό που έχει καταστραφεί από το νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται 5-7 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται αν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο. 

Μέτρα μετριασμού κινδύνου:

Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων(καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών. Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα(π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για τον εντοπισμό δραστηριότητας τρωκτικών). Οι πληροφορίες που παρέχονται στο προϊόν(π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναγράφουν σαφώς ότι το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας. Οι χρήστες θα πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα τους δολωματικούς σταθμούς σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος. Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες που παρέχονται με το προϊόν θα συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για αποτελεσματικότητα της εφαρμογής(δηλαδή η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται) ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του προμηθευτή του προϊόντος ή να επικοινωνήσει με συνεργείο απεντομώσεων-μυοκτονιών. Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά με την ίδια συχνότητα επιθεώρησης των δολωματικών σταθμών. Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. 

Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες πρώτων βοηθειών:

Ειδικές επιδράσεις για το περιβάλλον: Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

Πρώτες βοήθειες: 

Το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης τα συμπτώματα τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα. 

Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

Σε περίπτωση:

Δερματικής έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με νερό και σαπούνι.

Οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά για τουλάχιστον 10 λεπτά. 

Στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε δια του στόματος σε ένα αναίσθητο άτομο. Μην προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως ιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. 

Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο.

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: "Να μην ανοίγεται και να μη μετακινείται." "Περιέχει τρωκτικοκτόνο", "Ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης", "δραστικές ουσίες" και "Σε περίπτωση ατυχήματος τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων".

Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του:

Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. 

Συνθήκες αποθήκευσης: 

Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείστε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως. Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα. 

Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων απαιτούνται 4-10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα. Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, κατά την απόρριψή τους, χρησιμοποιείστε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες. Το παρόν προϊόν περιέχει τον πικραντικό-αποτρεπτικό παράγοντα(denatonium benzoate) και μία χρωστική ουσία. 

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: ΤΠ14-0153/2-4-2019

Εγγυημένη σύνθεση Brodifacoum 0,0025% β/β, βοηθητικές ουσίες 99,9974% β/β

Περιέχει τον πικραντικό-αποτρεπτικό παράγοντα(denatonium benzoate)

Χρώμα: Μπλε

Συσκευασία: 120gr(6 κύβοι των 20 γραμμαρίων ο καθένας) σε μπλίστερ

Κατασκευαστής: Fotopharm

Προσοχή

H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα(αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. P102: Μακριά από παιδιά. P301+310: Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων/γιατρό. P308+313: Σε περίπτωση έκθεσης: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης Συμβουλευθείτε/Επισκεφτείτε γιατρό. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777

   

Κριτικές

No customer comments for the moment.

Γράψτε μια κριτική

Ποντικοφάρμακο σε κηρώδεις κύβους 120γρ Rat-Billen Wax Block New FOTOPHARM

Ποντικοφάρμακο σε κηρώδεις κύβους 120γρ Rat-Billen Wax Block New FOTOPHARM

FOTOPHARM Rat-Billen Wax Block New Ετοιμόχρηστο τρωκτικοκτόνο(βιοκτόνο) δόλωμα σε κηρώδεις κύβους(RB)

Γράψτε μια κριτική

30 άλλα προϊόντα στην ίδια κατηγορία: