Επισκευαστικά Κονιάματα- Ρητίνες

Πληροφορίες

Follow us on facebook

Κονίαμα στεγανωτικό AQUAMAT Γκρι 5kg ISOMAT

3937

Νέο

Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης. Παρέχει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm κατά DIN 1048. Κατάλληλο για στεγάνωση υπογείων και δεξαμενών. 

Περισσότερες λεπτομέρειες

Άμεση παράδοση/παραλαβή σε 1-3 ημέρες

Δεν υπάρχουν πόντοι για αυτό το προϊόν.


7,70 € (με Φ.Π.Α)

Χαρακτηριστικά

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5Kg

Άλλες πληροφορίες

Χαρακτηριστικά

To ΑQUAMAT είναι ένα επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο.

 • Προσφέρει πλήρη στεγάνωση ακόμη και σε θετική υδροστατική πίεση έως 5 atm κατά EN 12390-8. Μπορεί να παραλάβει και αρνητικές πιέσεις.
 • Προστατεύει το σκυρόδεμα από ενανθράκωση.
 • Προσφύεται άριστα σε ορυκτά υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιία, σοβά και μπορεί να παραλάβει αρνητικές πιέσεις.
 • Είναι κατάλληλο για δεξαμενές πόσιμου νερού, καθώς και για την εφαρμογή σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της W-347.
 • Εφαρμόζεται απλά και οικονομικά.
 • Δε διαβρώνει το χάλυβα του οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. Αριθμός πιστοποιητικού: 2032-CPR-10.11.

Πεδία εφαρμογής

Στεγάνωση στοιχείων σκυροδέματος, τοιχοποιίας και σοβά. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις από απλή υγρασία μέχρι και νερό υπό πίεση. Κατάλληλο για στεγάνωση υπογείων, δεξαμενών, πισίνων, δεξαμενών βιολογικού καθαρισμού. Προσφέρει τη δυνατότητα εκ των υστέρων στεγανοποίησης υπόγειων χώρων εσωτερικά, διότι μπορεί να παραλάβει αρνητικές πιέσεις του νερού χωρίς να χρειασθεί αντιστήριξη, λόγω της απόλυτης πρόσφυσης που έχει με το υπόστρωμα. Σε περίπτωση που η επιφάνεια που πρόκειται να στεγανοποιηθεί, παρουσιάζει ή αναμένεται να παρουσιάσει τριχοειδείς ρωγμές, όπως ταράτσες, μπαλκόνια κλπ., συνιστάται η χρήση των επαλειφόμενων στεγανωτικών κονιαμάτων 2 συστατικών AQUAMAT-FLEX και AQUAMAT-ELASTIC.

Χρώμα: Γκρι

Απαίτηση σε νερό: 8,25 l/σακί 25 kg 

Συσκευασία: Σάκος 5 kg

Τρόπος χρήσης

1. Προετοιμασία υποστρώματος

 • Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από υπολείμματα λαδιού, σκόνες, σαθρά υλικά κλπ.
 • Σημεία διαρροών πρέπει να σφραγίζονται με το υπερταχείας πήξης τσιμέντο AQUAFIX.
 • Φωλιές στο σκυρόδεμα πρέπει να γεμίζονται και να εξομαλύνονται με DUROCRET ή RAPICRET ή τσιμεντοκονίαμα ενισχυμένο με ADIPLAST, αφού πρώτα απομακρυνθούν τα χαλαρά σκύρα και διαβραχεί η επιφάνεια.
 • Τα ξύλινα μορέλα και οι φουρκέτες πρέπει να κόβονται σε βάθος περίπου 3 cm μέσα στο σκυρόδεμα και οι τρύπες να γεμίζονται με τον παραπάνω τρόπο.
 • Υπάρχοντες αρμοί εργασίας ανοίγονται σε μορφή V, σε όλο το μήκος τους, σε βάθος περίπου 3 cm και γεμίζονται ως άνω.
 • Γωνίες σε εσοχή, όπως η συμβολή δαπέδου με τοιχίο, πρέπει να στρογγυλεύονται με DUROCRET ή τσιμεντοκονίαμα ενισχυμένο με ADIPLAST (διαμόρφωση «λουκιού» μορφής τριγώνου με πλευρές 5-6 cm).
 • Σε περιπτώσεις τοιχοποιίας, πρέπει να έχει προηγηθεί προσεκτική αρμολόγηση ή μία στρώση τσιμεντοκονίας ενισχυμένης με ΑDIPLAST.
 • Σε περιπτώσεις εκ των υστέρων στεγανοποίησης υπογείων παλιών οικοδομών, πρέπει να απομακρυνθεί ο υφιστάμενος σοβάς τουλάχιστον 50 cm υψηλότερα από τη στάθμη του υπόγειου νερού και στη συνέχεια να εφαρμοστούν τα παραπάνω.
 • Όπου απαιτείται η διαμόρφωση επίπεδων επιφανειών (π.χ. εξομάλυνση), συνιστάται η χρήση DUROCRET ή RAPICRET ή τσιμεντοκονίας ενισχυμένης με ADIPLAST.

2. Εφαρμογή

Το κονίαμα AQUAMAT προστίθεται προοδευτικά στο νερό υπό ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένας ομοιογενής πολτός, κατάλληλος για επάλειψη. Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να διαβρέχεται, χωρίς όμως να σχηματίζονται λιμνάζοντα νερά. Το υλικό εφαρμόζεται με βούρτσα σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, ανάλογα με την καταπόνηση. Πάχη μεγαλύτερα από 1 mm ανά στρώση πρέπει να αποφεύγονται, λόγω του κινδύνου ρηγμάτωσης του υλικού. Κάθε νέα στρώση εφαρμόζεται αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Η φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τη βροχή και τον παγετό.

Ελαστικοποίηση

Σε υποστρώματα που υπόκεινται σε δονήσεις ή σε έντονες συστολοδιαστολές, όπως γυψοσανίδες, μοριοσανίδες, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, ταράτσες, μπαλκόνια, πισίνες κλπ., θεωρείται απαραίτητη η ελαστικοποίηση του AQUAMAT. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσθήκη 5-10 kg ADIFLEX-B σε 25 kg AQUAMAT και ποσότητας νερού ανάλογα με την επιθυμητή εργασιμότητα.

Κατανάλωση

Ανάλογα με την επιβάρυνση από το νερό, η ελάχιστη απαιτούμενη συνολική κατανάλωση του AQUAMAT και το αντίστοιχο συνολικό πάχος στρώσης του υλικού είναι:

Επιβάρυνση Ελάχιστη κατανάλωση Ελάχιστο πάχος
Υγρασία 2,0 kg/m2 Περίπου 1,5 mm
Νερό χωρίς πίεση 3,0 kg/m2 Περίπου 2,0 mm
Νερό υπό πίεση 3,5-4,0 kg/m2 Περίπου 2,5 mm

Παρατηρήσεις

 • Σε περιπτώσεις νερού υπό πίεση πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε η άντληση, που κρατά χαμηλή τη στάθμη του νερού, να λειτουργεί συνεχώς (με αυτόματη διάταξη) κατά τη διάρκεια των εργασιών και να συνεχίζεται έως ότου σκληρυνθεί αρκετά το AQUAMAT, δηλαδή για περίπου 7 ημέρες.
 • Ο φορέας της στεγανωτικής στρώσης (τοίχος, δάπεδο κλπ.) πρέπει να έχει υπολογιστεί κατάλληλα, ώστε να επαρκεί στατικά στην υδροστατική πίεση.
 • Εάν έχει γίνει εκ των υστέρων εσωτερική στεγανοποίηση και το δάπεδο είναι βατό, πρέπει η στεγανοποιημένη με AQUAMAT επιφάνεια του δαπέδου να προστατευθεί με μία στρώση τσιμεντοκονίας.
 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5ºC. 
 • Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.

Κίνδυνος: 

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής αν φοράτε και αν μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων/γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

                     

Κριτικές

No customer comments for the moment.

Γράψτε μια κριτική

Κονίαμα στεγανωτικό AQUAMAT Γκρι 5kg ISOMAT

Κονίαμα στεγανωτικό AQUAMAT Γκρι 5kg ISOMAT

Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης. Παρέχει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm κατά DIN 1048. Κατάλληλο για στεγάνωση υπογείων και δεξαμενών. 

Γράψτε μια κριτική

12 άλλα προϊόντα στην ίδια κατηγορία: