Διαλυτικά-Διαβρωτικά

Πληροφορίες

Follow us on facebook

Μόνο Online!

Διαλυτικό πιστολιού 750ml Χρωμοδομή

Νέο

Διαλυτικό ιδανικό για την αραίωση χρωμάτων και υποστρωμάτων διαλύτη που πρόκειται να εφαρμοστούν με πιστόλι.

Περισσότερες λεπτομέρειες

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

Δεν υπάρχουν πόντοι για αυτό το προϊόν.


4,50 € (με Φ.Π.Α)

Χαρακτηριστικά

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750ml

Άλλες πληροφορίες

Χαρακτηριστικά:

Το διαλυτικό πιστολιού είναι Ιδανικό για την αραίωση λαδομπογιάς, βερνικοχρωμάτων, βερνικιών και των υποστρωμάτων τους, αστάρια όταν εφαρμόζονται με πιστόλι βαφής.

Συσκευασία: 750ml

Επικινδυνότητα

Η226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

Η304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς

Η332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής

Η336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

Η411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Προφύλαξη

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές  φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε

P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο

P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό

P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ Ξυλόλιο, Νάφθα πετρελαίου βαριά υδρογονοαποθειωμένη.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

DIALYTIKO%20PISTOLIOU%200,75.png

                                           ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κριτικές

No customer comments for the moment.

Γράψτε μια κριτική

Διαλυτικό πιστολιού 750ml Χρωμοδομή

Διαλυτικό πιστολιού 750ml Χρωμοδομή

Διαλυτικό ιδανικό για την αραίωση χρωμάτων και υποστρωμάτων διαλύτη που πρόκειται να εφαρμοστούν με πιστόλι.

Γράψτε μια κριτική

28 άλλα προϊόντα στην ίδια κατηγορία: